Close

ਹਸਪਤਾਲ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ


ਫ਼ੋਨ : 01884282051

ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਟਾਂਡਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਟਾਂਡਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੁੱਢਾਵਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੁੱਢਾਵਰ


ਫ਼ੋਨ : 01883-271644

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭੰਗਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭੰਗਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਾਮ ਚੁਰਾਸੀ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਾਮ ਚੁਰਾਸੀ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਾਜੀਪੁਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਾਜੀਪੁਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਾਜੀਪੁਰ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਾਜੀਪੁਰ


ਫ਼ੋਨ : 01883-272252

ਧਾਮੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਧਾਮੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ


ਫ਼ੋਨ : 01882253561