Close

Hospitals

Civil Hospital Hoshiarpur

Jalandhar Road, Hoshiarpur, Punjab 146001.


Phone : 01882-250700

Community Health Centre Bhunga


Phone : 01886-253427

Community Health Centre Budhawar


Phone : 01883-271644

Community Health Centre Hajipur


Phone : 01883-272252

Community Health Centre Hajipur


Phone : 01883-272252

Community Health Centre Mahilpur


Phone : 01884-245514

Community Health Centre Sham Churasi


Phone : 01882-266333

Community Health Centre Tanda


Phone : 01886-222226

Dhami Nursing Home Hoshiarpur


Phone : 01882253561

Lal Chunni Lal Charitable Hospital, Bajwara


Phone : 01882237238