Close

ਹਸਪਤਾਲ

ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਜਵਾੜਾ

ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਜਵਾੜਾ


ਫ਼ੋਨ : 01882237238

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਜਲੰਦਰ ਰੋਅਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ 146001.


ਫ਼ੋਨ : 01882-250700

ਸੈਂਟ ਜੋਸਿਫ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਸੈਂਟ ਜੋਸਿਫ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ


ਫ਼ੋਨ : 01882236492