Close

ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲੜੀ ਨੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੱਕ
1 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਨ.ਕਸ਼ਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 1846 25.12.1849
2 ਮੇਜਰ ਸੋਂਡਰਸ ਆਬਟ 25.12.1849 5.10.1854
3 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਜੈਨਕਿਨ 5.10.1854 27.7.1855
4 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਰੇਕਿਟਸ 27.7.1855 10.3.1856
5 ਮੇਜਰ ਸੋਂਡਰਸ ਆਬਟ 10.3.1856 10.4.1858
6 ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਸਿਮਸੋਨ 10.4.1858 24.3.1859
7 ਮੇਜਰ ਰੇਲਫ਼ ਜੰਗ 24.3.1859 8.5.1864
8 ਕਰਨਲ ਜ਼ੇ.ਆਰ ਐਲਿਕਟ 9.5.1864 9.2.1868
9 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਲ ਬਸ਼ਕ 9.2.1868 10.4.1869
10 ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਈ ਪੇਸਕਿਨ 16.4.1869 15.3.1871
11 ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਸਲੀ ਸੋਂਡਰ 28.3.1871 8.5.1871
12 ਸ਼੍ਰੀ ਐਫ.ਸੀ. ਮੋਰੀ 9.5.1871 3.3.1873
13 ਕੈਪਟਨ ਜੀ.ਜੋਰਡਨ ਜੰਗ 3.3.1873 5.2.1876
14 ਸ਼੍ਰੀ ਯ.ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ 7.2.1876 28.3.1879
15 ਸ਼੍ਰੀ .ਸੀ.ਮੈਨਿਲੀ 28.3.1879 11.12.1879
16 ਸ਼੍ਰੀ ਯ.ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ 11.12.1879 5.4.1880
17 ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਓ ਬਲੋਕ 13.4.1880 14.12.1880
18 ਸ਼੍ਰੀ ਯ.ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ 14.12.1880 26.4.1882
19 ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਜੈਲ ਮੋਟਗੋਮੈਰੀ 26.4.1882 7.6.1882
20 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਏ ਰੋਇ 7.6.1882 2.7.1883
21 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਲ ਸਮਿਟ 2.7.1882 28.7.1883
22 ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਜੈਲ ਮੋਟਗੋਮੈਰੀ 3.7.1883 8.7.1883
23 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਆਰ ਡਰਮਮੋਡ 8.7.1883 9.8.1883
24 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਏ ਰੋਇ 15.8.1883 28.2.1884
25 ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਲ ਵੀ.ਰਿਡਲ 28.2.1884 31.7.1884
26 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਕਨੋਕਸ਼ 1.8.1884 14.6.1885
27 ਲੈਫਟਿਨਟ ਕਰਨਲ ਜੇ. ਪਾਰੀਕਰ 15.6.1885 20.7.1885
28 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਕਨੋਕਸ਼ 21.7.1885 28.1.1886
29 ਲੈਫਟਿਨਟ ਕਰਨਲ ਜੇ. ਪਾਰੀਕਰ 29.1.1886 7.2.1886
30 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ ਹਾਕਿੰਨਸ 8.2.1886 19.4.1887
31 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਲ ਹੈਰਿਜ਼ 20.4.1887 8.1.1888
32 ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਜੈਲ ਮੋਟਗੋਮੈਰੀ 9.1.1888 16.3.1888
33 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਜੀ.ਐਚ ਰਿਨੀ 17.3.1888 26.5.1888
34 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ ਡੈਨ 27.5.1888 17.6.1888
35 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਸੀ ਮਸ਼ਾਲ 18.6.1888 3.7.1889
36 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ ਡੈਨ 4.7.1889 5.3.1890
37 ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨਲ ਐਚ.ਐਮ 6.3.1890 23.11.1890
38 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਬੀ ਸਟੀਡਮੈਨ 24.11.1890 31.3.1891
39 ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਏ ਰੋਜ਼ 1.4.1891 22.4.1891
40 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਬੀ ਸਟੀਡਮੈਨ 23.4.1891 21.01.1892
41 ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਏ ਰੋਜ਼ 14.1.1892 12.2.1892
42 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਬੀ ਸਟੀਡਮੈਨ 13.2.1892 10.4.1892
43 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਯਕੀਸ 11.4.1892 18.4.1892
44 ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਯ ਫੈਂਨਟਿਨ 19.4.1892 26.7.1892
45 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਬੀ ਸਟੀਡਮੈਨ 27.7.1892 30.11.1892
46 ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਐਸ.ਟੈਲਬੂਟ 1.12.1892 2.1.1893
47 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਬੀ ਸਟੀਡਮੈਨ 3.1.1893 13.4.1893
48 ਕੈਪਟਨ.ਈ.ਇੰਗਲਿਸ 14.4.1893 23.10.1893
49 ਲੈਫ. ਬਰਾਡਸ਼ੈਅ 23.10.1893 6.11.1893
50 ਕੈਪਟਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ 7.11.1893 5.5.1894
51 ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਏ ਰੋਜ਼ 6.5.1894 7.6.1894
52 ਕੈਪਟਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ 8.6.1894 22.5.1895
53 ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਐਸ.ਟੈਲਬੂਟ 23.5.1895 23.6.1895
54 ਕੈਪਟਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ 24.6.1895 13.8.1896
55 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਐਚ ਐਟਕਿੰਨਸ 14.8.1896 13.101896
56 ਕੈਪਟਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ 14.101896 15.4.1897
57 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਈ ਮੋਰਟਿਨਿਊ 15.4.1897 31.5.1897
58 ਕੈਪਟਨ. ਇੰਗਲਿਸ਼ 1.6.1897 13.3.1898
59 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ ਡੋਨਲਡ ਸਿਆਈ 14.3.1898 22.5.1899
60 ਸ਼੍ਰੀ ਐਫ.ਟੀ ਡਿਕਸੋਨ 23.5.1899 22.1.1900
61 ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ ਬਟਰ 23.1.1900 26.8.1901
62 ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਡਬਲਿਯੂ ਇਲਵਰ ਫੋਰਸ਼ 27.8.1901 19.11.1901
63 ਸ਼੍ਰੀ ਡਬਲਿਯੂ ਸੀ ਰਿਉਫ 20.11.1901 2.1.1902
64 ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਜੇ ਫ਼ਗੋਨ 3.1.1902 14.4.1903
65 ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਡੀ ਫਿਟਜ਼ ਪਟਰਿਕ 15.4.1903 21.10.1903
66 ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਜੇ ਫ਼ਗੋਨ 22.10.1903 16.5.1905
67 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਡੀ ਬੋਇੰਡ 17.5.1905 31.8.1905
68 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਈ.ਏ ਵੈਕਫਿਲਡ 1.9.1905 19.9.1905
69 ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਜੇ ਫ਼ਗੋਨ 20.9.1905 10.3.1906
70 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਡੀ ਬੋਇੰਡ 10.3.1906 4.5.1906
71 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਇਗਰਟੋਨ 4.5.1906 11.4.1909
72 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੋਂਮਬਿਲ 11.4.1909 29.4.1909
73 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਪੀ. ਇਗਰਟੋਨ 29.4.1909 8.3.1911
74 ਕੈਪਟਨ ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਲਡ ਸਟਰੀਮ 8.3.1911 21.3.1911
75 ਲੈਫ. ਕਰਨਲ ਏ.ਈ ਬਾਰਟਨ 21.3.1911 29.5.1914
76 ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ 29.5.1914 24.10.1916
77 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਹੋਮਪਥਰਿਜ਼ 24.10.1916 8.11.1916
78 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਫ ਮਿਤਰਾ 8.11.1916 13.11.1916
79 ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਲ ਗੋਰਡਿਆਜ਼ 14.11.1916 17.12.1916
80 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਲੰਗਲੇਯ 17.12.1916 13.4.1920
81 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਫ ਮਿਤਰਾ 13.4.1920 15.6.1920
82 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਬੀ ਵਾਇਟ ਹੈੱਡ 15.6.1920 23.10.1920
83 ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਮ ਪਰੇਰ 23.10.1920 8.11.1920
84 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਜੀ.ਐਫ ਇਬਰਾਹਿਮ 8.11.1920 20.3.1922
85 ਕੇ.ਬੀ.ਜੇ.ਐਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਮਦ 20.3.1922 7.11.1925
86 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਐਮ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ 7.11.1925 22.2.1929
87 ਸ਼੍ਰੀ ਫਾਰ ਓਸਟਿਸ 22.2.1929 2.11.1929
88 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਐਮ ਜੈਨਕਿਨਜ਼ 2.11.1929 14.12.1930
89 ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਸੀ. ਬੈਖਲੀ 14.12.1930 5.9.1931
90 ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਦੂਲਾ ਮਜਿਦ 5.9.1931 6.10.1931
91 ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਸੀ ਬੈਖਲ 6.10.1931 18.4.1933
92 ਕੇ.ਬੀ ਸੈਯਦ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁਸੈਨ 18.4.1933 15.3.1936
93 ਟੀ.ਐਚ ਲਲਿਤ ਚੰਦਰ 16.3.1936 18.5.1936
94 ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਆਰ ਸਚਦੇਵ 19.5.1936 14.3.1938
95 ਖਾਨ ਫੈਜ਼ ਮੋਹਿਦ ਖਾਨ 15.3.1938 6.10.1938
96 ਸ਼੍ਰੀ ਈ.ਐਚ ਲਿੰਕਕੋਲਨ 7.10.1938 27.10.1941
97 ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ ਕਾਉਲ 28.10.1941 1.8.1942
98 ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ 2.8.1942 31.8.1944
99 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਫੀ.ਜੀ ਸਇਕਸ 1.9.1944 30.10.1944
100 ਆਰ.ਐਸ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ 30.10.1944 12.2.1948
101 ਸ਼੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 13.2.1948 9.4.1949
102 ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10.4.1949 23.11.1950
103 ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐਲ ਭੰਡਾਰੀ 24.11.1950 7.1.1952
104 ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ ਚਿੱਬਰ 8.1.1952 3.6.1953
105 ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ 4.6.1953 23.4.1956
106 ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ 24.4.1956 25.2.1958
107 ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ 26.2.1958 12.3.1960
108 ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 12.3.1960 30.5.1960
109 ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਬੇ ਸਿੰਘ 30.5.1960 7.4.1961
110 ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ 7.4.1961 31.8.1963
111 ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1.9.1963 17.10.1966
112 ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਪੀ ਬਗਲਾ 17.10.1966 29.5.1968
113 ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਕੇ ਨਾਯਰ 25.7.1968 10.9.1971
114 ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ ਖੰਨਾ 10.9.1971 23.5.1974
115 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਆਨ ਗੁਪਤਾ 24.5.1974 12.11.1976
116 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਲ ਬੈਂਸ 12.11.1976 5.4.1978
117 ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 12.4.1978 11.7.1979
118 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਸੀ ਕੇਸਰ 11.7.1979 25.5.1981
119 ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ. ਐਲ ਸਿੱਕਾ 25.5.1981 29.2.1984
120 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ ਬਾਂਗਰ 1.3.1984 12.6.1985
121 ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ ਕੈਲੇ 12.9.1985 1.7.1987
122 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ 1.7.1987 26.6.1989
123 ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਲ 26.6.1989 30.4.1990
124 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਆਸ ਸੰਧੂ 30.4.1990 14.5.1992
125 ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ 22.5.1992 26.8.1992
126 ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ ਬੈਂਸ 26.8.1992 23.9.1993
127 ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ ਕੱਕੜ 23.9.1993 15.12.1993
128 ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ. ਰਾਉਲ 15.12.1993 1.1.1996
129 ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਾਰਾਮ 1.1.1996 13.11.1997
130 ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ 13.11.1997 13.7.1998
131 ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 16.7.1998 6.3.2002
132 ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੂਲਰ 6.3.2002 23.12.2004
133 ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ ਤਿਵਾਰੀ 23.12.2004 6.2.2008
134 ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਵਧਾਵਨ 6.2.2008 11.6.2009
135 ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ 11.6.2009 31.7.2010
136 ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮ ਦੱਤ ਤਰਨਾਚ 2.8.2010 29.7.2011
137 ਸ਼੍ਰੀ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 29.7.2011 3.1.2013
138 ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸਵੀ ਕੁਮਾਰ 3.1.2013 19.4.2013
139 ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੂਨ ਰੂਜ਼ਮ 22.4.2013 19.9.2013
140 ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਨੂ.ਐਮ. ਕਸ਼ਯਪ 20.9.2013 29.05.2014
141 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ 30.05.2014 31.12.2014
142 ਸ਼ੀ ਮਤੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ 01.01.2015 17.03.2017
143 ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੂਲ ਓਜਵਲ 17.03.2017 16.07.2018
144 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ 16.07.2018
07.02.2020
145 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ 10.02.2020  04.04.2022

146

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ

05.04.2022 28.11.2022

147

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ

29.11.2022 tilldate