Close

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
2022 ਦੇ QA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ

2022 ਦੇ QA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ

13/05/2024 06/12/2024 ਦੇਖੋ (238 KB)
2022 ਦੇ OA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30/01/204 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ- 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 06-05-2024 ਦੇ ਮਿੰਟ

2022 ਦੇ OA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30/01/204 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਓਆਰਐਸ- 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 06-05-2024 ਦੇ ਮਿੰਟ

13/05/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ 2023

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ 2023

06/05/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (5 MB)
M/S ESS KAY ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੋਰਟ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 230/ MA/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

M/S ESS KAY ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੋਰਟ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 230/ MA/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

26/04/2024 01/04/2025 ਦੇਖੋ (652 KB)
M/S RSMP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੁਕਾਨ ਨੰ. 75, ਵਾਰਡ ਨੰ. 43, ਪੁਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਮਾਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 123/MA/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਕਸਲਟੈਂਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

M/S RSMP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੁਕਾਨ ਨੰ. 75, ਵਾਰਡ ਨੰ. 43, ਪੁਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਮਾਲਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 123/MA/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਕਸਲਟੈਂਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

22/04/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨੇੜੇ ਕਪਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਤੇਹਰੀ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 72 ਐਮਏ (ਕਸਲਟੈਂਸੀ), ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (73 ਐਮਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨੇੜੇ ਕਪਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਤੇਹਰੀ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰ. 72 ਐਮਏ (ਕਸਲਟੈਂਸੀ), ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (73 ਐਮਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

22/04/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਦਸੂਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ. 22/MA) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਦਸੂਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰ. 22/MA) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

16/04/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)
2022 ਦੇ OA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30.01.2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) V/S ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ.

2022 ਦੇ OA ਨੰਬਰ 378 ਵਿੱਚ 30.01.2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ (ਬਿਨੈਕਾਰ) V/S ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐਸ.

28/03/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (81 KB)
ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

20/03/2024 04/06/2024 ਦੇਖੋ (125 KB)
ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).
ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).
 
14/02/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ