Close

ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ।

ਵਿਸਥਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

23/03/2021 06/04/2021 ਦੇਖੋ (263 KB) ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ (4 MB)