Close

ਵੱਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵੱਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਵੱਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵੱਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ(ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨੇਪੱਤਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

07/08/2018 31/08/2018 ਦੇਖੋ (729 KB)