Close

ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).

ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਮਿਸਲ
ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).
ਕਰਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨਗਰ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਲਾਈਸੇਂਸ ਨੰਬਰ 103/ਐਮ), ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (104), ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ (105) ਰੋਡ ਕੇਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਏਜੇਂਸ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ).
 
14/02/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)