Close

ਵਿਭਾਗ

ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈ ਪਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

  • ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
  • ਸਿਹਤ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ
  • ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
  • ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ