Close

ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ (ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ/ਸੈਰਗਾਹ/ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ)

 
ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
ਅਮਬਰ ਹੋਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 01882-222044,
94172-77044,
98141-27314
ਸ਼ਿਰਜ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ 01882-500190, 229080-81,99150-69085
ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ 01882254354
ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੈਲੇਸ 221174, 221447
98141-21447
96465-00786
ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 98724-20090
ਸਰਵਿਸ ਕਲੱਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁ 222205
ਹੋਟਲ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 244350
ਹੋਟਲ
ਬਾਲੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ
504470, 98141-05600