Close

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018 ਲਈ ਸਟਾਫ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੋਰਮਾਂ     ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ(PDF 13KB)  
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 2018 ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਡਾਈਸ ਕੈਪਸੂਲ)         ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ(RAR file 127MB)