Close

ਕੋਵੀਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ

 

 

ਅਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

 

 

ਟੀਕਾਕਰਨ

 

ਜਾਂਚ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੇੋਣਾ

 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

     
  ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
  ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ
  ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਟੀਕਾਕਰਨ

     
  ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
         
         

 

ਜਾਂਚ

     
  ਟੈਸਟਿੰਗ      
         

 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

     
  ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ    
         

 

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ