Close

Blocks

The District Hoshiarpur has 10 blocks:

Blocks
Sr.No Name Of the Block
1. Hoshiarpur-1
2. Hoshiarpur-2
3. Bhunga
4. Dasuya
5. Hajipur
6. Mukerian
7. Tanda
8. Talwara
9. Mahilpur
10. Garhshankar